Порядок вступу до ЛІГИ, права та обов'язки членів

Порядок вступу до ЛІГИ, права та обов'язки членів

 • Членство в ЛІЗІ є індивідуальним.
 • Членами ЛІГИ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досяглії 18 років, які дотримуються вимог Статуту ЛІГИ, беруть активну участь у діяльності організації, є власниками аудіовізуальних прав та користувачами телекомунікаційних послуг, а також інші громадяни, які активно сприяють діяльності ЛІГИ.
 • Прийом членів ЛІГИ здійснюється на підставі індивідуальної письмової заяви та сплати вступного внеску за рішенням Керівної Ради.
 • Членство в ЛІЗІ не виключає можливості членства в інших об'єднаннях громадян, мета яких не суперечить Статуту ЛІГИ.

Члени ЛІГИ мають право:

 • брати участь в усіх видах діяльності ЛІГИ та отримувати відповідну інформацію щодо такої діяльності;
 • обирати і бути обраними до складу керівних органів ЛІГИ;
 • вільно висловлюватися щодо діяльності ЛІГИ, вносити свої пропозиції та відстоювати їх;
 • отримувати організаційну, консультативну, правову та технічну допомогу від ЛІГИ;
 • користуватись майном ЛІГИ в порядку, встановленому органами управління ЛІГИ;
 • вийти з членів ЛІГИ.

Члени Ліги зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту ЛІГИ;
 • утримуватись від дій, шо завдають шкоду ЛІЗІ;
 • додержуватись організаційної дисципліни, виконувати рішення керівних органів ЛІГИ;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;
 • поважати права і законні інтереси інших членів ЛІГИ, а також інтереси громадської організації.

 

Членство в ЛІЗІ припиняється у разі:

 • добровільного виходу з членів ЛІГИ на підставі поданої до Керівної Ради письмової заяви;
 • смерті індивідуального члена ЛІГИ;
 • виключення у примусовому порядку за рішенням Керівної Ради за порушення статутних положень ЛІГИ, в тому числі за:
 1. порушення вимог Статуту ЛІГИ та інших внутрішніх документів;
 2. вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи моральну шкоду ЛІЗІ, спричинили погіршення її репутації;
 3. припинення участі індивідуального члена у практичній діяльності ЛІГИ більше 1 року.