Установчі та реєстраційні документи

Установчі та реєстраційні документи:

Статут

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян №ХХХХ від ХХ.ХХ.20ХХ року

Рішення про присвоєння ознаки неприбутковості