Про нас

"ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІГА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ПРАВОВЛАСНИКІВ” (далі за текстом - ЛІГА) є недержавною неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах суспільно активних громадян України, які бажають працювати в напрямку реалізації мети і завдань, визначених Статутом ЛІГИ, що спрямовані на підтримку, розвиток та сприяння реформуванню ринку телекомунікаційних послут в Чернігівській області.

ЛІГА здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», чинного законодавства та власного Статуту на наступних умовах:

  • реєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації та внесення відповідним контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ЛІГИ, працівників ЛІГИ (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління ЛІГИ та інших пов'язаних з ними осіб;
  • передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення ЛІГИ (у результаті ц ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

ЛІГА набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку' встановленому законодавством, є самостійним учасником цивільно- правових відносин, веде самостійний баланс, може мати рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських установах, власну печатку, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Керівною Радою ЛІГИ, а символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку. ЛІГА має статус громадської організації і поширює свою діяльність на території Чернігівської області.

Повна назва ЛІГИ українською мовою: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІГА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ПРАВОВЛАСНИКІВ».